O nově přidaných materiálech vždy informujeme přes Facebook nebo Twitter.

Jak pracovat s online davem (v angličtině)

Naučte se plánovat myšlenky a pocity uživatelů crowdsourcingových projektů. Tyto slidy byly použity na přednášce pro UNESCO na Telemedicine Winter Course 2012 na Kanárských ostrovech. Více informací o práci s online publikem naleznete na stránce webové režie.

Jak přicházet s novými nápady (v angličtině)

Krátké představení základních podmínek pro vymýšlení nových nápadů a častých mýtů o inovacích.

Strategie modrého oceánu

Interaktivní trénink na objasnění základních myšlenek Strategie modrého oceánu.

Balanced Score Card

Interaktivní trénink na praktické použití balanced score card.